Activitati

A1

ACTIVITATI SPECIFICE MANAGEMENTULUI DE PROIECT


Activitățile de management de proiect vizează planificarea, organizarea și coordonarea celorlaltor activități ale proiectului, în vederea atingerii obiectivelor.

ORGANIZAREA ȘI DERULAREA UNEI CAMPANII DE CONȘTIENTIZARE A ANGAJATORILOR PRIVIND IMPORTANȚA ȘI NECESITATEA PARTICIPĂRII ANGAJAȚILOR LA PROGRAME DE FORMARE CONTINUA

A2


In cadrul acestei activitati va fi operationalizata o campanie care va avea ca principal obiectiv informarea si constientizarea angajatorilor privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.

Se va asigura informarea transparenta si nediscriminatorie, precum si constientizarea angajatorilor din toate cele 3 regiuni de implementare (Centru, Sud-Est si Nord-Est) cu privire la beneficiile formarii profesionale continue in general si cu privire la programele integrate de formare SME Academy.

CNIPMMR va organiza 3 mese rotunde regionale (minim 50 de participanti la fiecare dintre acestea) la care vor fi invitati stakeholderi relevanti pentru obiectivele proiectului: reprezentanti ai mediului de afaceri, reprezentanti ai autoritatilor publice locale din regiune, reprezentanti ai agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, reprezentanti ai mediului academic, precum si 6 dintre 20 de ambasadori SME Academy. In cadrul evenimentului vor fi prezentate beneficiile invatarii pe tot parcursul vietii si se vor semna minim 15 protocoale de colaborare (minim 5 in fiecare regiune de implementare) cu aceste entitati in vederea sustinerii proiectului pe tot parcursul implementarii sale.

Prin semnarea celor 15 protocoale de colaborare si prin implicarea antreprenorilor de succes in Reteaua Ambasadorilor SME Academy proiectul contribuie la promovarea temei secundare POCU „Inovare sociala”.

A3

ORGANIZAREA SI DERULAREA DE CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA PENTRU ANTREPRENORII CARE-SI GESTIONEAZA PROPRIILE AFACERI SI PENTRU PERSOANELE IMPLICATE IN MANAGEMENTUL STRATEGIC AL INTREPRINDERILOR – SME BOOTCAMP


In cadrul acestei activitati vor fi organizate cursuri integrate de formare profesionala care vor viza dezvoltarea competentelor antreprenoriale, dezvoltarea competentelor de planificare strategica, dobandirea de competente in domeniul managementului inovarii si dezvoltarea know-how-ului in domeniul educatiei financiare.

Concret, in cadrul acestei activitati, 500 de persoane (300 de antreprenori care isi gestioneaza propriile afaceri si 200 de persoane implicate in managementul strategic al IMM-urilor), dintre care minim 250 vor fi femei, vor urma un program accelerat de dezvoltare a competentelor, intitulat SME Bootcamp, parcurgand urmatoarele etape:

Etapa I: Participarea la cursuri autorizate ANC de dezvoltare a competentelor antreprenoriale (40 de ore)

Etapa II – Participarea la cursuri de dezvoltare a competentelor de planificare strategica. Dupa ce grupul tinta va absolvi cursurile de dezvoltare a competentelor antreprenoriale, se vor forma 25 de grupe de curs, cu o medie de 20 de persoane /grupa, asigurandu-se organizarea a cel putin 7 grupe de curs in fiecare dintre cele 3 regiuni de implementare. Fiecare curs va avea o durata de 20 de ore, fiind desfasurat pe parcursul a 5 zile. Din cei 500 de participanti la cursuri, minim 90% vor fi certificati si vor obtine diploma recunoscuta de CNIPMMR.

Etapa III – Participarea la cursuri de managementul inovarii. Dupa ce grupul tinta va absolvi cursurile de dezvoltare a competentelor de planificare strategica, se vor forma 25 de grupe de curs, cu o medie de 20 de persoane /grupa, asigurandu-se organizarea a cel putin 7 grupe de curs in fiecare dintre cele 3 regiuni de implementare. Fiecare curs va avea o durata de 20 de ore, fiind organizat pe parcursul a 5 zile. Din cei 500 de participanti la cursuri, minim 90% vor fi certificati si vor obtine diploma recunoscuta de CNIPMMR.

Etapa IV – Participarea la cursuri de educatie financiara. Dupa ce grupul tinta va absolvi cursurile de managementul inovarii, se vor forma 25 de grupe de curs, cu o medie de 20 de persoane /grupa, asigurandu-se organizarea a cel putin 7 grupe de curs in fiecare dintre cele 3 regiuni de implementare. Fiecare curs va avea o durata de 20 de ore, fiind organizat pe parcursul a 5 zile. Din cei 500 de participanti la cursuri, minim 90% vor fi certificati si vor obtine diploma recunoscuta de CNIPMMR.

Etapa V – Program pilot inovativ personalizat de invatare experimentala prin sport: in cadrul acestei etape se vor forma 6 grupe a cate 12 persoane, aplicand principiul primul venit, primul servit (2 grupe in fiecare regiune de implementare) care vor urma un program intensiv de invatare si consolidare prin baschet a urmatoarelor: leadership, managementul echipei, strategia, abilitatea de a lua decizii, managementul timpului si al stresului si abilitati de comunicare. Aceasta activitate va fi subcontractata unei firme specializata pe organizarea unor astfel de programe

Etapa VI – Participarea la activitati de business coaching pentru antreprenorii care isi gestioneaza propria afacere in vederea elaborarii unei planificari strategice pe termen lung în cadrul intreprinderii, care sa permita anticiparea schimbărilor Aceasta etapa va demara cu alocarea, in functie de localizarea geografica si de domeniile de activitate ale firmelor gestionate, fiecarui ambasador din reteaua Ambasadorilor SME Academy a unui numar de cel putin 15 antreprenori din grupul tinta. Fiecare antreprenor va beneficia de cel putin 20 de ore de coaching individual in vederea elaborarii unei strategii pe 3 - 5 ani care sa permita anticiparea si adaptarea la evolutiile specifice mediului economic actual, caracterizat de un dinamism accentuat.

Pe perioada cursurilor si business coachingului, antreprenorii si managerii vor primi sinteze ale cursurilor si vor parcurge o serie de teste in scopul sedimentarii cunostintelor acumulate prin intermediul unei aplicatii mobile, ale carei functionalitati sunt descrise in extenso in ofertele astasate. Aceasta aplicatie mobila asigura promovarea temelor secundare POCU „Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii TIC” si „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de CO2 si eficienta dpdv al utilizarii resurselor”.

ORGANIZAREA SI DERULAREA DE CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA PENTRU ANGAJATII DIN DEPARTAMENTELE DE RESURSE UMANE (4 Septembrie 2018- 3 Martie 2019)

A4


În cadrul acestei activitati, 100 de persoane, dintre care minim 50 vor fi femei, vor urma cursuri autorizate ANC de manager resurse umane. Obiectivul acestor cursuri vizeaza imbunatatirea activitatii de management al resurselor umane in cadrul intreprinderilor prin conferirea angajatilor din departamentele de resurse de abilitati si competente.

Din cei 100 de participanti la cursuri, minim 90% vor fi certificati si vor obtine diploma recunoscuta de ANC. Dupa finalizarea cursurilor acreditate de manager resurse umane, CNIPMMR va organiza un eveniment denumit „SME HR Weekend” la care vor participa cei 100 de angajati ai departamentelor de resurse umane – membri ai grupului tinta.

In cadrul „SME HR Weekend” vor fi organizate 5 workshop-uri, pe parcursul a 3 zile, in cadrul carora vor fi abordate urmatoarele teme: Conceptul de flexicuritate – modalitati de implementare si beneficii pentru IMM-uri, Managementul strategic al resurselor umane, Intraprenoriatul – maximizarea potentialului angajatilor cheie, Folosirea Social Media in managementul resurselor umane si Metode moderne de motivare a salariatilor.
Toti participantii la workshop-uri vor primi certificate de participare recunoscute de CNIPMMR.

A5

ACTIVITATI TRANSVERSALE (1 Mai 2018- 30 Aprilie 2019)


Activitățile transversale contribuie indirect la realizarea tuturor indicatorilor proiectului.

Contact

Bucureşti, Sector 1 - Piaţa Walter Mărăcineanu, Numărul 1-3, Intrarea 1, Etaj 1

Cod postal: 010155

021.312.68.93

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, obiectivul specific 3.8. "Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI". Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României