Lansarea proiectului
“SME Academy”

17 Mai 2018

Consiliul Național al IMM-urilor din România, în calitate de beneficiar, implementează în perioada mai 2018 – mai 2019, proiectul “SME Academy”, Cod My SMIS – 117398, proiect cu o valoare totală de 3,263,629.30 lei (100% finanțare nerambursabilă).

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă din regiunile Nord Est, Centru si Sud Est, prin oferirea unor cursuri integrate de formare profesionala pentru 600 de întreprinzători, manageri și angajați ai departamentelor de resurse umane, în vederea adaptării activității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv.


Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:


 • 600 de persoane selectate în vederea participării la programele de formare SME Academy în domenii precum competențe antreprenoriale, planificare strategică, managementul inovării, educație financiară și managementul resurselor umane.

 • 450 de certificate de absolvire emise de ANC care atestă îmbunătățirea competențelor în domeniul antreprenorial a 450 de persoane dintre care 225 de femei.

 • Minim 450 de certificate de absolvire emise de CNIPMMR care atestă îmbunătățirea competențelor pentru fiecare din domeniile: planificare strategică, managementul inovării, educație financiară.

 • 90 de certificate de absolvire emise de ANC care atestă îmbunătățirea competențelor în domeniul managementului resurselor umane a 90 de persoane dintre care 45 de femei.

 • 300 de persoane vor beneficia de servicii personalizate de business coaching.

 • 300 de IMM-uri sprijinite în vederea elaborării unei planificări strategice pe termen lung.

 • 3 mese rotunde regionale la care vor fi invitați reprezentanți ai mediului de afaceri, reprezentanți ai autorităților publice locale din regiune, reprezentanți ai agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, reprezentanți ai mediului academic.

 • 15 protocoale de colaborare semnate între CNIPMMR și stakeholderi relevanți în vederea susținerii proiectului pe tot parcursul implementării sale.

 • 1 program inovativ de învățare experimentală prin sport la care vor participa 72 de persoane.

 • 1 aplicție mobilă de training SME Bootcamp pentru formarea, sedimentarea și testarea cunoștințelor.

 • 20 de Ambasadori SME Academy

 • 1 eveniment „SME HR Weekend” la care vor participa 100 de angajati ai departamentelor de resurse umane.

“Lansăm SME Academy, o inițiativă care vizează formarea continuă a antreprenorilor prin metode inovative și creative. Avem concepte precum “SME Bootcamp” în cadrul căruia organizăm cursuri de antreprenoriat, managementul inovării, educație financiară și managementul resurselor umane, oferim servicii de business coaching și experiența unui program inovativ de învățare prin sport și realizăm o aplicație mobilă.”, Florin JIANU, președinte CNIPMMR.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact

Bucureşti, Sector 1 - Piaţa Walter Mărăcineanu, Numărul 1-3, Intrarea 1, Etaj 1

Cod postal: 010155

021.312.68.93

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, obiectivul specific 3.8. "Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI". Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României